Hopp til hovedinnhold

Søk

45 treff

 • Brukermedvirkning

  Helse- og oppvekstfag

  Artikkel

  Brukermedvirkning

  Vær i dialog med brukeren. 

 • Relasjonsferdigheter

  Stages 8–10

  Artikkel

  Fordommer – å dømme på forhånd

  Noen ganger kan holdningene dine til en sak eller person være formet på forhånd. 

 • Etiske dilemma

  Stages 8–10

  Artikkel

  Etikk

  Læren om rett og galt. Noen ganger kommer vi i valgsituasjoner der det blir galt uansett hva en velger. Det kaller vi et etisk dilemma. Noen ganger kommer vi i valgsituasjoner der det blir galt uansett hva en velger. Det kaller vi et etisk dilemma. 

 • Aktiviteter for mestring

  Stages 8–10

  Artikkel

  Funksjonsnivå og tilrettelegging

  Hver sjette person har en eller annen form for funksjonsnedsettelse. 

 • Etiske dilemma

  Stages 8–10

  Artikkel

  Etiske dilemmaer

  Noen ganger kommer vi i valgsituasjoner der det blir galt uansett hva en velger. Det kaller vi et etisk dilemma. 

 • Sosial og kulturell kompetanse

  Stages 8–10

  Artikkel

  Menneskesyn

  Legg merke til hele mennesket.

 • Sosial og kulturell kompetanse

  Stages 8–10

  Artikkel

  Ulike oppfatninger om helse

  Påvirkes av kultur, religion og tidligere erfaringer. 

 • Konflikthåndtering

  Stages 8–10

  Artikkel

  Flere typer konflikter

  Det er mye som kan føre til konflikter mellom mennesker. Eksempler på ulike typer konflikter. Eksempler på ulike typer konflikter. 

 • Sosial og kulturell kompetanse

  Stages 8–10

  Artikkel

  Holdninger til andre

  Å være tolerant betyr at du aksepterer andre som de er. 

 • Konflikthåndtering

  Stages 8–10

  Artikkel

  Hva er konflikter

  En konflikt er en uenighet som oppleves som vanskelig for dem det gjelder. Eksempler på ulike typer konflikter. Eksempler på ulike typer konflikter. 

 • Sosial og kulturell kompetanse

  Helse- og oppvekstfag

  Artikkel

  Mat, religion og tradisjon

  Religion og tradisjoner påvirker kostholdet. 

 • Helse og livsstil

  Helse- og oppvekstfag

  Artikkel

  Selvinnsikt og selvbilde

  Selvinnsikt gjør det lettere å utvikle seg som menneske Forskjell på selvfølelse og selvtillit Forskjell på selvfølelse og selvtillit 

 • Hvem er brukerne?

  Helse- og oppvekstfag

  Artikkel

  Krisens fire faser

  Reaksjonene på krise har noen fellestrekk. 

 • Aktiviteter for mestring

  Helse- og oppvekstfag

  Artikkel

  Verdier i yrkesutøvelsen

  Tre grunnleggende verdier. 

 • Hvem er brukerne?

  Stages 8–10

  Artikkel

  Ulike familieformer

  Flere ulike familiestrukturer i samfunnet. 

 • Hvem er brukerne?

  Helse- og oppvekstfag

  Artikkel

  Religioner og livssyn i Norge

  Viktig med kunnskap om andres kulturelle og religiøse tilhørighet.

 • Kommunisere og samhandle

  Stages 8–10

  Artikkel

  Vi kommuniserer alltid

  Kommunikasjon oppstår overalt der mennesker har noe med hverandre å gjøre. Mennesker sender ut signaler eller budskap til hverandre. Mennesker sender ut signaler eller budskap til hverandre. 

 • Omsorg og service

  Stages 8–10

  Artikkel

  Nærhet i omsorg og service

  Det kan være vanskelig når fremmede kommer for tett på. 

 • Brukermedvirkning

  Stages 8–10

  Artikkel

  Universell utforming

  Norge har lover som pålegger kommunene å sørge for at omgivelsene er tilrettelagt for alle innbyggere. Det kaller vi universell utforming.

 • Profesjonell yrkesutøvelse

  Stages 8–10

  Artikkel

  Empati – å leve seg inn i andres situasjon

  Et viktig utgangspunkt for nærhet og tillit.

123

Internet Explorer støttes ikke

Aschehoug univers fungerer kun med en moderne nettleser som for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)