Hopp til hovedinnhold

Søk

6 treff

 • Fattigdom og rikdom i verden

  Bokbussen RØD/BLÅ

  Artikkel

  «Fattige og rike land»

  Når vi snakker om fattigdom og rikdom i verden, er det vanlig å bruke uttrykkene "fattige" og "rike" land. Men det er jo ikke slik at alle i et fattig land er fattige og alle i rike land er rike. Verdensbanken bruker begrepene lavinntektsland, mellominntektsland og høyinntektsland. Disse begrepene legger vekt på at landene tjener lite, middels eller mye, men ikke nødvendigvis hele befolkningen. Når vi snakker om fattigdom og rikdom i verden, er det vanlig å bruke uttrykkene "fattige" og "rike" land. Men det er jo ikke slik at alle i et fattig land er fattige og alle i rike land er rike. Verdensbanken bruker begrepene lavinntektsland, mellominntektsland og høyinntektsland. Disse begrepene legger vekt på at landene tjener lite, middels eller mye, men ikke nødvendigvis hele befolkningen.

 • Bærekraftig ressursbruk i verden

  Arena 8–10

  Artikkel

  Havet

  Det meste av jorda er dekket av hav. Havet er viktig for livet på jorda av flere grunner. Havstrømmene frakter varmt vann fra ekvator mot polene og kaldt vann fra polene mot ekvator. På denne måten er havstrømmene med på å balansere klimaet  på jorda og gjøre temperaturforskjellene mellom ekvator og polene mindre ekstreme. Fordi mye av havvannet fordamper og  blir til nedbør, kommer også en del av ferskvannet fra havet.

 • Verdens befolkning

  Arena 8–10

  Artikkel

  Migrasjon – mennesker på flyttefot

  Ordet migrasjon kommer fra latin og betyr «vandring». Når vi snakker om migrasjon i dag, mener vi både flytting innenfor og over landegrenser.

  Foreldre med et barn som løper hektisk gjennom en støvete krattørken
 • Bærekraftig ressursbruk i verden

  Arena 8–10

  Artikkel

  Regnskogene

  Kan du komme på noen eksempler som viser at teknologi har vært årsak til en miljøutfordring? Kan teknologien også være løsningen på den samme utfordringen?Kan du komme på noen eksempler som viser at teknologi har vært årsak til en miljøutfordring? Kan teknologien også være løsningen på den samme utfordringen?

 • Bærekraftig ressursbruk i verden

  Arena 8–10

  Artikkel

  Ressurser og ressursbruk

  En ressurs er noe vi mennesker har nytte av. Berggrunnen, jorda, skogen, havet og ferskvannet er eksempler på naturressurser som vi har nytte av. Hva som regnes som en ressurs, har endret seg mye opp gjennom tidene. Steinaldermenneskene hadde helt andre måter å bruke berggrunnen på enn vi har i dag. Metaller, kull, olje og gass var ikke kjent for steinaldermenneskene og ble dermed ikke regnet som ressurser – fordi menneskene ikke hadde nytte av dem. Dette eksemplet forteller oss at hva som regnes som en ressurs, er i stadig endring. Ny kunnskap og teknologi gir oss muligheten til å finne helt nye ressurser. En ressurs er noe vi mennesker har nytte av. Berggrunnen, jorda, skogen, havet og ferskvannet er eksempler på  naturressurser som vi har nytte av. Hva som regnes som en ressurs, har endret seg mye opp gjennom tidene.  steinaldermenneskene hadde helt andre måter å bruke berggrunnen på enn vi har i dag. Metaller, kull, olje og gass var ikke kjent for steinaldermenneskene og ble dermed ikke regnet som ressurser – fordi menneskene ikke hadde nytte av dem. Dette eksemplet forteller oss at hva som regnes som en ressurs, er i stadig endring. Ny kunnskap og teknologi gir oss muligheten til å finne helt nye ressurser.

 • Fattigdom og rikdom i verden

  Arena 8–10

  Artikkel

  Sammendrag

  Levekår er de økonomiske og sosiale forholdene mennesker lever under. Levekår kan måles på ulike måter.