Hopp til hovedinnhold

Søk

711 treff

 • Hva er energi?

  Solaris 8–10

  Læringsløp

  Hva er energi?

  I dette læringsløpet skal du lære om: Hva er energi? Energi i mange former Stillingsenergi og bevegelsesenergiI dette læringsløpet skal du lære om: Hva er energi? Energi i mange former Stillingsenergi og bevegelsesenergi

 • Hav og kontinenter

  Solaris 8–10

  Læringsløp

  Hav og kontinenter

  I dette læringsløpet skal du lære om: Hav og kontinenter Jordas oppbygning Bevegelser i jordskorpa Superkontinentet PangeaI dette læringsløpet skal du lære om: Hav og kontinenter Jordas oppbygning Bevegelser i jordskorpa Superkontinentet Pangea

 • Nigeria – The Giant of Africa

  Stages 8–10

  Læringsløp

  Nigeria – The Giant of Africa

  Nigeria is called the Giant of Africa because it has the largest population in Africa. Unit Focus learning about the history, geography and people of Nigeria reading online news about Nigeria writing a description troubleshooting capitalization 

 • Skriv en tweet og en skummel historie

  Fabel 8–10

  Læringsløp

  Skriv en tweet og en skummel historie

  Her finner du noen rare, komiske, skumle og irriterende personer det går an å skrive om. Hva tror du skjer når «ninjaen» møter «agenten»? Eller hva kommer «heksa» til å si når hun møter «nattevakta»? Kan du forestille deg hva som skjer i hodet til «skikkelsen i vinduet»? Velg minst to figurer du vil skrive om. På neste side kan du samle ideene dine i et tankekart. Ideene dine skal du bruke til å skrive en twittermelding fra politiet og en skummel historie for barn. Her finner du noen rare, komiske, skumle og irriterende personer det går an å skrive om. Hva tror du skjer når «ninjaen» møter «agenten»? Eller hva kommer «heksa» til å si når hun møter «nattevakta»? Kan du forestille deg hva som skjer i hodet til «skikkelsen i vinduet»? Velg minst to figurer du vil skrive om. På neste side kan du samle ideene dine i et tankekart. Ideene dine skal du bruke til å skrive en twittermelding fra politiet og en skummel historie for barn. 

  Illustrasjon med disse figurene: skyggen, sangeren, naboen, fiskeren, den fremmede, veiviseren, heksa, skikkelsen i vinduet, eleven, djevelen, eksperten, din beste venn, Romeo, jenta, den ordløse, Trine, sporene, fisken, professoren, agenten, ninjaen, nattevakta, helten, bølla og idioten.
 • Når ting ikke går som planlagt . . .

  Solaris 8–10

  Læringsløp

  Når ting ikke går som planlagt . . .

  I dette læringsløpet skal du lære om: Testing og behandling av SOI-er Nødprevensjon AbortI dette læringsløpet skal du lære om: Testing og behandling av SOI-er Nødprevensjon Abort

 • Robben Island – The Dark Years

  Stages 8–10

  Læringsløp

  Robben Island – The Dark Years

  Every day was a struggle for survival for Nelson Mandela in Robben Island prison.  Unit Focus    reading about Nelson Mandela’s time in prison talking about political prisoners learning about the Nelson Mandela monument using noun and verb forms of the same words

 • Screenagers

  Stages 8–10

  Læringsløp

  Screenagers

  Teens spend a lot of time in front of screens. Is that a good or a bad thing? Unit Focus reading and talking about screen time doing a role play and a poster working with parts of speech: nouns and adjectives learning to structure five-paragraph texts

 • Celler danner vev og organer

  Solaris 8–10

  Læringsløp

  Celler danner vev og organer

  I dette læringsløpet skal du lære om: vev og organ hos dyr vev og organ hos planterI dette læringsløpet skal du lære om: vev og organ hos dyr vev og organ hos planter

 • Svake verb

  Grip teksten

  Læringsløp

  Svake verb

  Vi deler dei svake verba inn i fem ulike grupper. A-verb E-verb J-verb Kortverb Uregelrette svake verb

 • Explore the Point of View in The Great Gatsby

  Scope 1–2

  Læringsløp

  Explore the Point of View in The Great Gatsby

  Which effect does the storyteller have on the story? On the following pages you will work with point of view in The Great Gatsby . 

 • Samfunnskritikk og realisme – fra Kielland til Lykkeland

  Grip teksten

  Læringsløp

  Samfunnskritikk og realisme – fra Kielland til Lykkeland

  I den realistiske perioden (1850 – 1890) ble litteraturen både mer samfunnskritisk og virkelighetsnær. 

 • Bygg opp en fortelling

  Fabel 8–10

  Læringsløp

  Bygg opp en fortelling

  Her lærer du å bygge opp en fortelling. Til venstre ser du en tekst av Knut Hamsun. Da han skrev sine romaner, fantes det ikke datamaskiner. Hvis han ombestemte seg, måtte han stryke over. Det fantes ingen autokorrektur, ingen automatisk lagring og heller ingen mulighet for å flytte rundt på det man hadde skrevet. Når du skal bygge opp en tekst, har du helt andre muligheter, men du kan fortsatt lære mye av Hamsun. Her lærer du å bygge opp en fortelling. Til venstre ser du en tekst av Knut Hamsun. Da han skrev sine romaner, fantes det ikke datamaskiner. Hvis han ombestemte seg, måtte han stryke over. Det fantes ingen autokorrektur, ingen automatisk lagring og heller ingen mulighet for å flytte rundt på det man hadde skrevet. Når du skal bygge opp en tekst, har du helt andre muligheter, men du kan fortsatt lære mye av Hamsun. 

  En jente som går gjennom en mørk tunnel. Blendende lys i enden av tunnelen.
 • Summer 2021: A Political Sports Scene?

  Scope 1–2

  Læringsløp

  Summer 2021: A Political Sports Scene?

  The UEFA European Football Championship and the Tokyo 2020 Olympic Games this summer hit the headlines not only for extremely powerful performances by athletes.

 • Home

  Stages 8–10

  Læringsløp

  Home

  ingress

 • Geometri

  Programmering

  Læringsløp

  Geometri

  I dette læringsløpet skal du lære om geometri.I dette læringsløpet skal du lære om geometri.

 • Øyet som ser og samfunnsvitenskapelig metode

  Fokus Samfunnskunnskap

  Læringsløp

  Øyet som ser og samfunnsvitenskapelig metode

  I de følgende oppgavene er målet at du utfordres på hva som avgjør hva du legger merke til når du skal forske på samfunnet. Du skal jobbe med oppgaver som handler om valgmanipulasjon og du skal jobbe med forsking på hvor vellykka innføringa av fraværsgrensa har vært.I de følgende oppgavene er målet at du utfordres på hva som avgjør hva du legger merke til når du skal forske på samfunnet. Du skal jobbe med oppgaver som handler om valgmanipulasjon og du skal jobbe med forsking på hvor vellykka innføringa av fraværsgrensa har vært.

 • Hvorfor trenger vi å høre til?

  Fokus Samfunnskunnskap

  Læringsløp

  Hvorfor trenger vi å høre til?

  I dette opplegget skal du lese om Maslows behovspyramide, om samfunnsvitenskaplig metode og gjøre et lite forskningsprosjekt. Kompetansemål gjøre greie for sosialisering og drøfte hvordan identiteten og selvfølelsen til ungdom blir påvirka gjennom sosialisering drøfte hvordan personlig økonomi, kommersiell påvirkning og forbruk påvirker enkeltpersoner, grupper og samfunnet drøfte samanhengen mellom økonomisk vekst, levestandard og livskvalitet i eit globalt og berekraftig perspektiv gjere greie for grunnlaget for menneskerettane og utforske og gi døme på brot på menneskerettane nasjonalt eller globalt vurdere korleis utøving av makt påverkar enkeltpersonar og samfunn utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar  I dette opplegget skal du lese om Maslows behovspyramide, om samfunnsvitenskaplig metode og gjøre et lite forskningsprosjekt. Kompetansemål gjøre greie for sosialisering og drøfte hvordan identiteten og selvfølelsen til ungdom blir påvirka gjennom sosialisering drøfte hvordan personlig økonomi, kommersiell påvirkning og forbruk påvirker enkeltpersoner, grupper og samfunnet drøfte samanhengen mellom økonomisk vekst, levestandard og livskvalitet i eit globalt og berekraftig perspektiv gjere greie for grunnlaget for menneskerettane og utforske og gi døme på brot på menneskerettane nasjonalt eller globalt vurdere korleis utøving av makt påverkar enkeltpersonar og samfunn utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar  

  En trist tenåringsgutt ser seg selv i speilet på en offentlig do. Han har rød t-skjorte og ryggsekk på.
 • Kjønn, språk og makt

  Norsk for yrkesfag

  Læringsløp

  Kjønn, språk og makt

  Vi har møtt Helene Uri for å snakke om kjønn, språk og makt. Samtalene tar utgangspunkt i boka hennes  Hvem sa hva?  fra 2018. Målet er å få deg til å tenke over hvilke maktstrukturer som ligger i språk, og hvilke mekanismer som opprettholder dem. Derfor stilte vi følgende spørsmål: Vi har møtt Helene Uri for å snakke om kjønn, språk og makt. Samtalene tar utgangspunkt i boka hennes  Hvem sa hva?  fra 2018. Målet er å få deg til å tenke over hvilke maktstrukturer som ligger i språk, og hvilke mekanismer som opprettholder dem. Derfor stilte vi følgende spørsmål: 

 • Following Boo

  Stages 8–10

  Læringsløp

  Following Boo

  by Bobbie Pyron What should Nate do when he finds the dog Boo? Or does Boo find him? 

 • The British

  Stages 8–10

  Læringsløp

  The British

  Unit focus reading, writing and speaking about democracy and citizenship using relative pronouns evaluating sources using quotes and references