Hopp til hovedinnhold

Søk

13 treff

 • Substantiv

  Bokbussen RØD/BLÅ

  Læringsløp

  Substantiver med egen bøying

  Alltid er det noen som vil være spesielle, noe for seg selv. Sånn er det med substantiver med egen bøying. De følger ikke de samme reglene som andre substantiver, men foretrekker å ha sin egen vri på bøyingen. 

 • Substantiv

  Fabel 8–10

  Læringsløp

  Genitiv

  Er det Ida sin hund? Eller Idas? Eller broren til Ida sin? Og hvor er i så fall broren til Ida? Vi har flere måter å lage genitiv på.

 • Substantiv

  Bokbussen RØD/BLÅ

  Læringsløp

  Sammensatte substantiver

  Stor fe eller storfe? Vi lager mange substantiver på norsk ved å sette sammen flere ord. Det kan noen ganger bli ganske lange ord av det. Hvor mange ord inneholder for eksempel «storfedriftsfjøsutstyr»? 

 • Adjektiv

  Fabel 8–10

  Læringsløp

  Samsvarsbøying

  Hva ser vi? Noen vil si: en ung gutt med et dyrt kamera som tar bilde av ugress. Andre vil si: en konsentrert ung mann zoomer inn på en blå sommerfugl en herlig sommerdag. Uansett om vi fokuserer på ulike ting, bruker vi adjektiver for å beskrive det vi ser. 

 • Verb

  Fabel 8–10

  Læringsløp

  Bøying av verb

  Vi bøyer verb i nåtid, fortid og framtid. Det kalles tempusbøying . Tempus betyr tid.

 • Verb

  Fabel 8–10

  Læringsløp

  Svake og sterke verb

  Hva er felles for disse setningene: Hun skrek av skrekk. Hun grep tak i meg. Jeg drakk vann. Svar: Alle inneholder et sterkt verb . Ser du hvilke det er, og vet du hva de heter i infinitiv?

 • Verb

  Fabel 8–10

  Læringsløp

  Modalverb

  Det er litt forskjell på å si: Jeg kan gå på skolen i dag. Jeg vil  gå på skolen i dag. Jeg skal gå på skolen i dag. Jeg må  gå på skolen i dag. Jeg bør  gå på skolen i dag. – Enig? Modalverbene hjelper oss med å si hva vi mener på en tydelig måte. 

 • Verb

  Fabel 8–10

  Læringsløp

  Fra én ordklasse til en annen

  Mange ord kan vi finne igjen i forskjellige former og forkledninger, og i forskjellige ordklasser. Med små endringer blir et substantiv til et verb og et verb til et adjektiv. 

 • Kapitler fra Fabel 8

  Fabel 8–10

  Artikkel

  Kapittel 6: Bruk nynorsk

  Dette kapitlet tar for seg de viktigste forskjellene mellom bokmål og nynorsk og øver inn hovedtrekkene i strukturen. 

 • Kapittelveiledninger

  Fabel 8–10

  Artikkel

  Kapittel 6: Bruk nynorsk

  Dette kapitlet tar for seg de viktigste forskjellene mellom bokmål og nynorsk og øver inn hovedtrekkene i strukturen. 

 • Kapitler fra Fabel 8

  Fabel 8–10

  Artikkel

  Kapittel 5: Bruk språket

  Kapitlet handler om språket vårt, hvordan det er bygget opp og kan brukes – system og funksjon. Elevene får innsikt i byggesteinene i språket, og de får anledning til å øve systematisk på å bruke innsikten til å forbedre egen skriving.  Fabel 8-10  tilbyr mange skriveoppgaver i   ulike sjangere og med ulike formål. Det gir elevene muligheten til å få brukt kunnskapen om språket til å lage gode tekster, både korte og lengre.

 • Verb

  Fabel 8–10

  Læringsløp

  Aktiv og passiv

  Se på disse setningene: Jonas malte huset. Huset blir malt. Det er ikke alltid det viktig å vite hvem som maler huset, bare at det blir malt . Da er den siste muligheten fin å bruke. Det kalles passiv av verbet. Den første kalles aktiv . 

 • Kapittelveiledninger

  Fabel 8–10

  Artikkel

  Kapittel 5: Bruk språket

  Kapitlet handler om språket vårt, hvordan det er bygget opp og kan brukes – system og funksjon. Elevene får innsikt i byggesteinene i språket, og de får anledning til å øve systematisk på å bruke innsikten til å forbedre egen skriving.  Fabel 8-10  tilbyr mange skriveoppgaver i   ulike sjangere og med ulike formål. Det gir elevene muligheten til å få brukt kunnskapen om språket til å lage gode tekster, både korte og lengre.