Hopp til hovedinnhold

Søk

2843 treff

 • Lærerveiledning Arena 9

  Arena 8–10

  Innholdspakke

  Lærerveiledning Arena 9

  Lærerveiledningen har en generell del knyttet til læreplanen og førlesningsoppgaven. Deretter veiledning til hvert underkapittel med kommentarer, fordypningsstoff til lærer og elev, aktuelle lenker, oppgaver, råd og tips. I tillegg finner du kopioriginaler og kilder forfatteren har brukt i kapittelet. 

 • En T-skjortes historie

  Arena 1–4

  Læringsløp

  Lag historie om en T-skjorte

  Oppgave om å lage en historie med lyd og bilderOppgave om å lage en historie med lyd og bilder

  Thumbnail.
 • Mitt sted (Samfunnsfag)

  Arena 1–4

  Læringsløp

  Hva ser du?

  Oppgave i læringsløpet "Mitt sted".Oppgave i læringsløpet "Mitt sted".

  Thumbnail.
 • Steder før og nå

  Arena 1–4

  Læringsløp

  Stedet mitt

  Tegn eller ta et bilde som viser hvordan et sted har forandret segTegn eller ta et bilde som viser hvordan et sted har forandret seg

 • En bærekraftig verden

  Arena 8–10

  Artikkel

  Karen O'Brien: Norsk ungdom om klimaet

  Spørsmål til filmen: Hvorfor mener Karen det er viktig at ungdom engasjerer seg? Hvilke produkter kan du tenke deg at vi kan produsere i dag som både er nyttige og bærekraftige?

 • Oppstart – Det er min kropp

  Arena 1–4

  Læringsløp

  Tankekart om trygghet

  Lag et felles tankekart på tavla: Hva betyr det at barn skal være trygge? Velg deg tre av ordene i tankekartet og lag dine egne setninger med dem.

  Tankekart
 • Demokrati og deltagelse

  Arena 8–10

  Artikkel

  Miriam Rösler: Arbeiderbevegelsen

  Spørsmål til filmen: Hvordan var arbeidshverdagen i fabrikken under industrialiseringen? Bruk flere kilder enn denne videoen. Hva er en fagforening? Hvorfor tenkte mange at barnearbeid var naturlig?

 • Lærerveiledning Arena 8

  Arena 8–10

  Innholdspakke

  Lærerveiledning Arena 8

  Lærerveiledningen har en generell del knyttet til læreplanen og førlesningsoppgaven. Deretter veiledning til hvert underkapittel med kommentarer, fordypningsstoff til lærer og elev, aktuelle lenker, oppgaver, råd og tips. I tillegg finner du kopioriginaler og kilder forfatteren har brukt i kapittelet. 

 • Snakk sammen-oppgaver

  Arena 1–4

  Artikkel

  Snakk sammen om transport

  Samtaleoppgaver i læringsløpet "Transport" i temaet "Transportmidler som forandret verden"Samtaleoppgaver i læringsløpet "Transport" i temaet "Transportmidler som forandret verden"

  Snakk sammen
 • Streik og samarbeid

  Arena 8–10

  Artikkel

  Hva har du lært?

  Kan du forklare viktige begreper med egne ord? Hva er det viktigste du har lært i dette temaet? Bruk skjemaet for å oppsummere.

 • Snakk sammen-oppgaver

  Arena 1–4

  Artikkel

  Hvem er vi?

  Samtaleoppave i læringsløpet "Vi er like og forskjellige" i temaet "Vi som bor i Norge"

  Snakk sammen
 • Det er plass til alle

  Arena 1–4

  Artikkel

  Fortelling fra et friminutt

  Skriveoppgave hvor elevene skal skrive en fortelling fra et friminutt. Fortellingen skal handle om en som føler seg utenfor, men som får hjelp til å bli inkludert.

  skrive
 • Fagstoff

  Fokus Samfunnskunnskap

  Artikkel

  Bærekraftig utvikling

  Hva forbinder du med bærekraftig utvikling? Hva betyr begrepene bærekraftig og utvikling ? Er det noe som bare har med naturen å gjøre eller ligger det mer i begrepene?

 • 3 Folkemord og terrorisme – hvordan kan det skje?

  Arena 8–10

  Artikkel

  Innledning og oppstart

  I dette kapitlet forklarer vi hva folkemord og terrorisme er, drøfter hva som kan være årsaker til slike grusomme hendelser og peker på noen konsekvenser. Vi har lagt mest vekt på holocaust og 22. juli-terroren, men viser også til flere eksempler på folkemord og terroraksjoner. Dessuten drøfter vi hva vi som samfunn kan gjøre for å hindre at slike ting skjer igjen.

 • 1 Psykisk helse, ungdomstid og rusmidler

  Arena 8–10

  Artikkel

  Innledning og oppstart

  Dette kapitlet handler om psykisk helse, rusmidler og om å ta viktige valg i ungdomstiden. Store temaer tas opp. Elevene kan gjerne jobbe med temaene i en periode og på tvers av fag. Kapitlets temaer knytter seg særlig til det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring. Det skal blant annet gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse og gjør dem rustet til å møte medgang og motgang på en best mulig måte.  

 • 6 Mellomkrigstid og annen verdenskrig

  Arena 8–10

  Artikkel

  Innledning og oppstart

  Første delen av dette kapitlet handler om mellomkrigstiden med vekt på framveksten av nazismen i Tyskland. Et poeng kan være å få fram hvordan demokrati som styreform ble satt under press i denne perioden. Dette kapitlet dekker en av de «sentrale historiske konfliktene» elevene bør kjenne til, men også her skal spesielt årsaker og konsekvenser vektlegges. I tillegg nevnes holocaust spesielt i et av kompetansemålene. Holocaust og folkemord blir også behandlet i et eget kapittel i Arena 10 .

 • Fra START: Bli kjent-leker

  Sammen for Ukraina

  Video

 • 7 Mellomkrigstid og annen verdenskrig i Norge

  Arena 8–10

  Artikkel

  Innledning og oppstart

  Dette kapitlet dekker mellomkrigsperioden og annen verdenskrig i Norge. Selv om mellomkrigstiden og annen verdenskrig er behandlet i to kapitler (globalt perspektiv i kapittel 6 og norsk perspektiv i 7), kan man gjerne slå de to kapitlene sammen. Det er uansett viktig å trekke linjer slik at elevene forstår at hendelser i Norge hang sammen med globale hendelser – slik det ofte gjør. 

 • Artikler

  Fokus Samfunnskunnskap

  Artikkel

  Smartklokkeinvasjonen

  Nye tall fra Medietilsynet viser at mer enn en fjerdedel av norske niåringer har en klokke de kan ringe med og som foreldrene kan bruke til å ha oversikt over hvor barna er. Hva gjør det med barndommen, hvis ungene alltid er under oppsyn? Les saken på NRK.no .

 • Å slå i sinne

  Ytringsfrihet

  Læringsløp

  Ape

  Innhold i læringsløpet "Å slå i sinne" i et tverrfaglig opplegg om ytringsfrihet og krenkelser.Innhold i læringsløpet "Å slå i sinne" i et tverrfaglig opplegg om ytringsfrihet og krenkelser.

  lesebriller
12345...143

Internet Explorer støttes ikke

Aschehoug univers fungerer kun med en moderne nettleser som for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)