Hopp til hovedinnhold

Søk

172 treff

 • Velg aktivitet

  Papir+

  Artikkel

  Fortune teller: Words 2

  Aktiviteten lar elevene trene på lesing og lytting gjennom et spill som kan gjennomføres i par.    I denne pakken finner du origamispill som elevene kan gjennomføre i par.

 • Velg aktivitet

  Papir+

  Artikkel

  Fortune teller: Words 1

  Aktiviteten lar elevene trene på lesing og lytting gjennom et spill som kan gjennomføres i par.    I denne pakken finner du origamispill som elevene kan gjennomføre i par.

 • Velg aktivitet

  Papir+

  Artikkel

  Fortune teller: Animals

  Aktiviteten lar elevene trene på lesing og lytting gjennom et spill som kan gjennomføres i par.    I denne pakken finner du origamispill som elevene kan gjennomføre i par.

 • Velg oppgave

  Papir+

  Artikkel

  Prepositions

  I oppgavene trener elevene på bruk av preposisjonene: on, in, near, next to, behind, between, under, over. Oppgavene løses individuelt.   I denne pakken finner du elevark med oppgaver som trener på engelsk gramatikk, slik som bruk av preposisjoner og verb.

 • Velg oppgave

  Papir+

  Artikkel

  English = Norwegian!

  I oppgavene trener elevene på lesing/leseforståelse og skriving. I denne pakken finner du elevark med oppgaver som du kan skrive ut til elevene for å trene på lesing og skriving. Her finner du oppgaver som kan løses både individuelt eller i par.

 • Velg oppgave

  Papir+

  Artikkel

  Who belongs where?

  Oppgavene løses individuelt. I oppgavene trener elever på lesing/leseforståelse og skriving. I denne pakken finner du elevark med oppgaver som du kan skrive ut til elevene for å trene på lesing og skriving. Her finner du oppgaver som kan løses både individuelt eller i par.

 • Velg aktivitet

  Papir+

  Artikkel

  Fortune teller: Move 1

  Aktiviteten lar elevene trene på lesing og lytting gjennom et spill som kan gjennomføres i par.    I denne pakken finner du origamispill som elevene kan gjennomføre i par.

 • Velg oppgave

  Papir+

  Artikkel

  Verbs present continuous

  I oppgavene trener elevene på bruk av verbene i Present Continuous. Oppgavene løses individuelt. I denne pakken finner du elevark med oppgaver som trener på engelsk gramatikk, slik som bruk av preposisjoner og verb.

 • Velg oppgave

  Papir+

  Artikkel

  Tallkort 0–20

  Her finner du tallkort for tallene 0 til 20.

 • Velg oppgave

  Papir+

  Artikkel

  Tierhus

  Her finner du fire ulike spill knyttet til tierhus. Elevene trenger tierterning for å spille dem.

 • Velg oppgave

  Papir+

  Artikkel

  Mengder 1–12

  Her finner du kort med mengdene vist som prikker og som dyr.

 • Velg oppgave

  Papir+

  Artikkel

  Symbolkort

  Her finner du symbolkort for addisjon, subtraksjon, likhetstegnet og større enn/mindre enn.

 • Velg oppgave

  Papir+

  Artikkel

  Tall og mengder

  Her finner du kort med tallsymbol og tilhørende mengde.

 • Velg oppgave

  Papir+

  Artikkel

  Mitt liv i tall

  Fyll inn tallene som passer for deg.

 • Velg oppgave

  Papir+

  Artikkel

  Tallkjeder

  Dette er en aktiviet hvor elevene skal koble sammen kort til tallkjeder.

 • Velg oppgave

  Papir+

  Artikkel

  Tallinjer og bingo

  Her finner du nummererte og unummererte tallinjer og tomme bingobrett.

 • Velg oppgave

  Papir+

  Artikkel

  Grubliser A

  I Grublis blir eleven utfordret til å samarbeide, regne og bruke matematikken aktivt på ulike måter. Gjennom åpne og lukkede problemløsningsoppgaver får elevene tidlig resonnere og lære at det kan være mange ulike veier fram til svaret på en oppgave.   I Grublis blir eleven utfordret til å samarbeide, regne og bruke matematikken aktivt på ulike måter. Gjennom åpne og lukkede problemløsningsoppgaver får elevene tidlig resonnere og lære at det kan være mange ulike veier fram til svaret på en oppgave.  I de ulike oppgavene i Grubliser A skal elevene selv oppdage strategier, lære av hverandre og se at noen strategier gjør det enklere å komme fram til en løsning. Når elevene selv utvikler strategiene sine gjennom læring i fellesskapet, vil de enklere kunne hente fram strategiene når de har behov for dem senere. Grubliser A inneholder totalt 192 ulike grubleoppgaver for elevene å bryne seg på. De passer for elever på 2.–4. trinn. 

 • Velg oppgave

  Papir+

  Artikkel

  Tid

  Problemløsningsoppgaver og regnefortellinger for 2.-4. klasse, som kan løses individuelt, i par, i grupper eller i hel klasse. Oppgavene tar utgangspunkt i et klokkeslett vist med analog klokke. Elevene trenger trening tidlig på småskoletrinnet i å løse regnefortellinger og problemløsningsoppgaver på sitt nivå, og gjerne litt over. Gjennom å samtale og sammen problemløse enten i hel gruppe, små grupper eller med læringsvenn, kan mange gode refleksjoner gi grunnlag for en større forståelse enn det vi voksne ofte kan gi elevene. Det å snakke om veien til svaret, og hvordan en på ulike måter kan komme frem til det, er viktig. Organiser problemløsningsstunden på en måte som passer deg. Har du små whiteboards eller plexiglass kan du bruke disse når elevene skal løse oppgavene. Da er det ikke så nøye hvordan tegning eller oppstilling ser ut – det viktige er svaret en kommer frem til. Hver pakke inneholder 24 eller fler oppgaver og inneholder fasit.

 • Velg oppgave

  Papir+

  Artikkel

  Åpne oppgaver

  Problemløsningsoppgaver og regnefortellinger for 2.-4. klasse, som kan løses individuelt, i par, i grupper eller i hel klasse. Hva som er riktig svar er avhengig av verdiene elevene velger seg. Elevene trenger trening tidlig på småskoletrinnet i å løse regnefortellinger og problemløsningsoppgaver på sitt nivå, og gjerne litt over. Gjennom å samtale og sammen problemløse enten i hel gruppe, små grupper eller med læringsvenn, kan mange gode refleksjoner gi grunnlag for en større forståelse enn det vi voksne ofte kan gi elevene. Det å snakke om veien til svaret, og hvordan en på ulike måter kan komme frem til det, er viktig. Organiser problemløsningsstunden på en måte som passer deg. Har du små whiteboards eller plexiglass kan du bruke disse når elevene skal løse oppgavene. Da er det ikke så nøye hvordan tegning eller oppstilling ser ut – det viktige er svaret en kommer frem til. Hver pakke inneholder 24 eller fler oppgaver og inneholder fasit.

 • Velg oppgave

  Papir+

  Artikkel

  Addisjon

  Problemløsningsoppgaver med addisjon for 2.-4. klasse, som kan løses individuelt, i par, i grupper eller i hel klasse. Elevene trenger trening tidlig på småskoletrinnet i å løse regnefortellinger og problemløsningsoppgaver på sitt nivå, og gjerne litt over. Gjennom å samtale og sammen problemløse enten i hel gruppe, små grupper eller med læringsvenn, kan mange gode refleksjoner gi grunnlag for en større forståelse enn det vi voksne ofte kan gi elevene. Det å snakke om veien til svaret, og hvordan en på ulike måter kan komme frem til det, er viktig. Organiser problemløsningsstunden på en måte som passer deg. Har du små whiteboards eller plexiglass kan du bruke disse når elevene skal løse oppgavene. Da er det ikke så nøye hvordan tegning eller oppstilling ser ut – det viktige er svaret en kommer frem til. Hver pakke inneholder 24 eller fler oppgaver og inneholder fasit.

12345...9

Internet Explorer støttes ikke

Aschehoug univers fungerer kun med en moderne nettleser som for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)