Hopp til hovedinnhold
Alle trinn

Aschehoug univers under eksamen

Mange skoler ønsker å tillate elevene å bruke Aschehoug skoles læremidler under eksamen. For å åpne/gi tilgang til de digitale læremidlene under eksamen må skolen åpne for URL-ene i listen nedenfor. 

Lærer og elev utforskende
SystemURLHvilke læremidler URL-en gjelder forKan brukerne kommunisere med hverandre i læremidlene?
Aunivers.no *.aunivers.no
*.lokus.no
*.aschehoug.cloud
Alle læremidler på Aunivers.nonei
Cloubicontent01.lokus.no
fonts.gstatic.com
fonts.googleapis.com
*cloubi.com
googleanalytics.com
googletagmanager.com
maxcdn.bootstrapcdn.com
stats.g.doubleclick.net
Alle læremidler på Aunivers.nonei
JWPlayermedia.lokus.no
*.jwpcdn.com
*.googleapis.com
Alle læremidler på Aunivers.nonei
MathJaxcdnjs.cloudflare.comMatematikk nei
WirisJS*.wiris.netMatematikknei
Geogebra*.geogebra.orgMatematikknei
Trinkettrinket.io
trinket-cdn.trinket.io
cdnjs.cloudflare.com
trinket-vendor-assets.trinket.io
extend.vimeocdn.com
www.gstatic.com
intercom.io
intercomcdn.com
mathjax.org
Programmeringnei
Spotify*spotify.comNorsk 8-10 Aschehoug univers (Fabel)nei
Codepenhttps://codepen.io/Informasjonsteknologi 1nei
Unibokwww.unibok.no
les.unibok.no (innlogget bruker)
oppslag.cappelendamm.no (ordbok)
service.webappella.no (talesyntese)
cloudfront.net (skylagring av lydfiler og video)
*.lokus.no
code.jquery.com (standard kodebibliotek)
fonts.googleapis.com (webfonter)
Alle unibøkernei

Wildcard (*) burde dekke toppdomenet og subdomenene. For eksempel *.nrk.no dekker nrk.no, www.nrk.no, tv.nrk.no, og gfx.tv.nrk.no.

Merk at det i noen læremidler kan forekomme lenker til innhold på nettet som ikke inkluderes av URL-ene overfor. 

I tillegg må det åpnes for FEIDE slik det er beskrevet lenger ned på Utdanningsdirektoratets nettsider om administrasjon av eksamen og tekniske krav.

Kontaktinformasjon: 
Aschehoug skoles brukerstøtte
kontakt@aunivers.no
Telefon 22 40 04 55