Hopp til hovedinnhold

Helse- og oppvekstfag

Vg1

iPRAKSIS er et nytt læremiddel tilpasset fagfornyelsen med tverrfaglig innfallsvinkel og stor vekt på elevens egen aktivitet og læring.

Logobilde iPRAKSIS Vg1

iPRAKSIS gir elevene

  • tverrfaglige temaer naturlig integrert
  • konkret og enkelt språk
  • 200 artikler til fordypning i de digitale ressursene på Aunivers.no
  • sentralt fagstoff oversatt til minoritetsspråk
  • AR Univers – app som knytter papirbok og digitale ressurser sammen

KJØP iPRAKSIS

BESTILL vurderingseksemplar

Helhet og tverrfaglig forståelse
I tråd med læreplanverkets overordnede del er helhet og tverrfaglig forståelse læremiddelets grunnleggende pedagogiske idé. Derfor har vi samlet fagene helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling, yrkesliv i helse- og oppvekstfag i én tverrfaglig lærebok. Dette gjør det lettere for elevene å se sammenhenger og sette fagstoffet inn en helhet. Det er lagt vekt på at elevene skal reflektere og produsere innenfor de tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, og bærekraftig utvikling. Arbeid med disse temaene er integrert og gjennomgående i læremiddelet.

Differensiert og elevnært fagstoff
I læremiddelet er det lagt opp til at elevene skal være aktive; de skal utforske, prøve ut og produsere selv. Til dette fordypningsarbeidet har iPRAKSIS en en digital ressurs som inneholder en rikholdig fagbank med over 200 relevante digitale artikler på Aunivers.no. Artiklene er tilpasset elevgruppen og elevene velger selv hva de ønsker å fordype seg i. Slik blir fagstoffet differensiert og elevnært, både med tanke på faglig nivå og yrkesretting. Yrkesfaglig fordypning, YFF, er en naturlig del av innholdet i iPRAKSIS. Elevene får tips om hvordan de kan øve på kompetansemålene fra Vg1 i praksis.

AR Univers
I samarbeid med Ludenso utvikler vi appen AR Univers. Appen vil knytte sammen fagstoff fra nettstedet og boka ved hjelp av AR-teknologi. Les mer om appen AR Univers her. Vi utvikler alle våre læremidler sammen lærere, og skoleåret 20/21 vil det derfor være mulig å teste en versjon av appen under utvikling. Hvis du er interessert i å teste, kan du registrere deg her.

Støtte for minoritetsspråklige elever
iPRAKSIS er tilrettelagt for minoritetsspråklige elever. Viktige ord og begreper, sammendrag og utvalgte oppgaver er oversatt til disse språkene: arabisk, somali, tigrinja (eritreisk), kurdisk, dari, pashto, polsk, litauisk og engelsk. Ved hjelp av AR Univers er det mulig for elevene å få opp den oversatte teksten (på mobilen) der de er i boka. De oversatte tekstene finnes også på Aunivers.no.

Komponenter

Lærebok | Digital ressurs | Unibok | Brettbok

Andre ressurser

Facebook-gruppa iPRAKSIS Helse – et forum for deling og diskusjon i faget

Forfatter 

Ann Hilde Bolstad

Forfattere av fagbanken

Lars Gunnar Lingås | Cathrine Borchenius | Anne Tveit | Ane Stavrum | Liv Guldal